วันที่   16   มิถุนายน   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมอนุกรรมการกีฬา สพม.สุรินทร์ ผู้บริหารทีมฯและผู้ฝึกสอนทีมฯ ฟุตบอลนักเรียน สพม.สุรินทร์ ลีก1 ลีก2 U15 ประจำปี 2565  70  นายธีระยุทธ สงวนศิริ